• Nuôi lợn rừng lãi “khủng”, nông dân mạnh tay đầu tư trại tiền tỷ

    Ít dịch bệnh, dễ tiêu thụ mà lại cho lãi cao nên thời điểm này, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã và đang ...