• Đặc sản đen từ đầu đến chân giúp chàng trai Mông thu lãi lớn

    Giống gà xương, thịt, lông, chân, mào đều đen có giá trị dinh dưỡng cao vừa dùng làm thực phẩm, ...