• Canh chua kiến vàng ở Đắk Nông, nghe sợ, có thử 1 miếng không!

    Người Ê đê xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cư trú tập trung ở 4 buôn: Nui, Buôr, Trum và ...