• Không có hình ảnh

    Làm giàu ở nông thôn: Chỉ có 60 cây bơ sáp xen tiêu, thu 300 triệu

    Đâu có nhiều, chỉ với 60 cây bơ sáp địa phương trồng xen trong vườn tiêu, gia đình anh Hồ Văn Hoan, ...