• Phát hiện hơn 2 triệu găng tay y tế đã qua sử dụng chuẩn bị xuất bán

    Do ảnh hưởng của dịch nên mặt hàng găng tay y tế khan hiếm, một kho găng tay y tế đã qua sử dụng, ...