• Nhà ống bê tông bóp nghẹt Đà Lạt

    Do quy hoạch thiếu hợp lý, Đà Lạt đang bị bóp nghẹt bởi tình trạng bê tông hóa, nhà ống tràn lan. ...