• Hết phòng, khách dựng lều qua đêm ở Đà Lạt

    Lượng khách ùn ùn kéo về trong những ngày nghỉ Tết khiến hầu hết khách sạn ở trung tâm hết phòng, ...