• Đà Lạt kẹt xe ngày 30/4, đi từ TP.HCM hơn 7 giờ chưa tới nơi

    Đà Lạt (Lâm Đồng) dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay không đông khách như mọi năm nhưng tình trạng kẹt xe ...