• Không có hình ảnh

    Hàng trăm ngôi nhà sập và tốc mái sau trận mưa lốc đầu mùa

    Thống kê chưa đầy đủ có khoảng 600 ngôi nhà bị sập và tốc mái, hàng trăm ha cây trồng bị hư hại ...