• Đa canh cây trồng trong vườn cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu

    Đa dạng hóa cây trồng xen trong vườn cà phê không chỉ giúp nhiều nông dân Đắk Lắk tăng thu nhập, còn ...