• Cuốc trúng lựu đạn khi đi làm rẫy, nạn nhân bị đa chấn thương

    Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu thành công và điều trị tích cực cho 1 bệnh nhân bị lựu ...