• NÓNG: Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

  Từ ngày 20-7-2020), Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức sẽ chính thức ...

 • 20 cán bộ, công chức xã tự ý bỏ nhiệm sở đi tham quan trong ngày làm việc

  Huyện ủy Thanh Chương, Nghệ An vừa có quyết định kỷ luật bí thư, chủ tịch xã Hạnh Lâm vì đã tổ ...

 • Phát hiện nhiều bài bị sửa điểm trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk

  Kỳ thi tuyển công chức tại Đắk Lắk xảy ra tình trạng sửa điểm nhưng không có chữ ký của hai giám ...

 • Chức danh công chức cấp xã nào được 2 người đảm nhiệm?

  Theo quy định mới về công chức cấp xã có 5 chức danh sẽ được bố trí 2 người đảm nhiệm. Thông ...

 • Cán bộ tự nguyện nghỉ việc được trợ cấp gần 600 triệu đồng

  Nhằm tránh tình trạng dư người sau sáp nhập xã, tỉnh sẽ chi trả từ 10 đến gần 600 triệu đồng cho ...

 • Từ năm 2020, chính thức bỏ ‘viên chức suốt đời’

  Chiều 25.11, Quốc hội thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công ...

 • Năm 2020, Đắk Lắk được giao biên chế 3.017 công chức

  Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 20-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra các văn bản sẽ trình ...