• Chức danh công chức cấp xã nào được 2 người đảm nhiệm?

  Theo quy định mới về công chức cấp xã có 5 chức danh sẽ được bố trí 2 người đảm nhiệm. Thông ...

 • Cán bộ tự nguyện nghỉ việc được trợ cấp gần 600 triệu đồng

  Nhằm tránh tình trạng dư người sau sáp nhập xã, tỉnh sẽ chi trả từ 10 đến gần 600 triệu đồng cho ...

 • Từ năm 2020, chính thức bỏ ‘viên chức suốt đời’

  Chiều 25.11, Quốc hội thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công ...

 • Năm 2020, Đắk Lắk được giao biên chế 3.017 công chức

  Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 20-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra các văn bản sẽ trình ...