• Truy tố chủ nhà hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật ở Đắk Lắk

    Ông Đặng Ngọc Thủy bị cáo buộc nhiều lần dùng vũ lực giao cấu ngoài ý muốn nữ giúp việc tàn ...

  • Đắk Lắk : Yêu cầu xử lý nghiêm vụ cô gái khuyết tật tố bị chủ cưỡng hiếp

    VKSND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc cô gái khuyết tật tố chủ nhà ...