• Thu hồi quyết định bổ nhiệm nữ Phó giám đốc Sở 31 tuổi ở Vĩnh Phúc

    Chiều 18/6, đại diện Vụ phó Công chức Viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết, thực hiện kết luận của ...

  • Cắt giảm nhiều loại chứng chỉ ‘hành’ cán bộ, công chức

    “Trước đây tôi đã nói khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải có 7 văn bằng, chứng chỉ thì nay tập ...