• Nước mắt mẹ già khi biết tin con bị chồng sát hại chôn xác 10 năm

    Dù biết Y Nơn là kẻ bất hảo ở địa phương và nghiện rượu nhưng H’rum bất chấp vẫn về sống ...