• Người đàn ông bị dây diều cắt ngang hai mắt khi chạy xe trên đường

    Trời tối, người đàn ông đang đi xe máy trên đường thì bị dây diều vắt ngang qua đường cắt ngang ...