• Đối tượng Nguyễn Tri Nghĩa lại bị bắt khi vừa mãn hạn tù

    Trích xuất camera an ninh, ghi nhận hình ảnh của đối tượng, từ thông tin của quần chúng, công an nắm ...