• Xảy ra mâu thuẫn khi vào chòi canh xin thuốc, 9X rút dao chém chết một phụ nữ

    Trong khi đi bẫy thú, đối tượng vào chòi xin hút thuốc lào hút rồi xảy ra mâu thuẫn nên dùng 2 con dao ...