• Xe tải lao vô chợ: ‘Chúng tôi nghe cái ào, rồi người chết, bị thương nằm la liệt’

    'Chúng tôi nghe cái ào, rồi nguồi chết, người bị thương nằm la liệt', người dân tại hiện trường ...