• Đà Nẵng thông báo khẩn tìm người đến 2 chợ có 3 tiểu thương mắc Covid-19

    Sở Y tế TP Đà Nẵng có thông báo tìm người tiếp xúc 3 ca Covid-19 mới, gồm: 1 tiểu thương bán mắm ...