• Đề xuất tiêu diệt phạm nhân trốn trại ẩn náu ở núi Hải Vân

    Phó giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết có thể đề xuất quân đội tiêu diệt Triệu Quân Sự để ...