• Nha Trang được tắm biển từ ngày 4-5

    Ngày 3-5, UBND tỉnh Khánh Hòa ra văn bản chính thức cho tắm biển và các hoạt động có liên quan trên ...