• Heo nái ‘biến’ thành thịt bò bằng hóa chất

    Ông Nguyễn Đình Tân, 37 tuổi, mua heo nái từ các nơi về tẩm huyết, ướp chất tạo mùi giống thịt bò ...