• Sợ bị phạt, dân nhậu thuê dịch vụ cứu hộ chở cả xe lẫn chủ về nhà

    Các dịch vụ như thuê lái xe đưa người say về nhà chưa phổ biến tại Hà Nội, nhưng lại không muốn ...