• Lâm Đồng: 40 tỷ đồng hỗ trợ dân tiêu hủy lợn mắc dịch tả châu Phi

    Toàn tỉnh Lâm Đồng đã tiêu hủy gần 60.000 con lợn của 10 huyện/thành phố và được Bộ Tài chính ...