• Không có hình ảnh

    Bắt giữ 7 đối tượng trong vụ vận chuyển gỗ lậu tại huyện M’Đrắk

    Tại cơ quan công an, 7 đối tượng khai nhận đã mua toàn bộ số gỗ trên với mục đích làm nhà. Vụ ...