• Đắk Nông Thuê chở gỗ tang vật, chở thêm gỗ lậu

    Lợi dụng việc được công an thuê vận chuyển gỗ tang vật về kho chờ xử lý, 3 đối tượng đã móc ...