• Một thanh niên từ Huế ra Quảng Bình chưa hết cách ly đã 3 lần trốn viện

    Dù xét nghiệm đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhưng chưa hết thời hạn cách ly 14 ngày đúng với ...