• Không có hình ảnh

    Cho bơ ở chung với cà phê, tưởng bị chê, ai ngờ có nguồn thu “kép”

    Ông Đỗ Văn Toàn, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng mỗi năm thu trên 200 triệu đồng mỗi năm ...