• Nữ thương lái chợ Bình Điền bị chích điện, cướp giỏ xách có 121 triệu đồng

    Khi thấy nữ thương lái chợ Bình Điền - TP HCM đi bộ, mang giỏ xách (bên trong có 121 triệu đồng), ...