• Quảng Nam tiếp nhận, cách ly 243 bà bầu về từ Đài Loan

    Trong số 343 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan, có 243 phụ nữ mang thai, trong đó có những trường ...