• 28 tỉnh, thành phải thực hiện cách ly xã hội đến 22/4

    Ngoài 12 tỉnh, thành nguy cơ cao, 16 địa phương có nguy cơ dịch Covid-19 cũng phải tiếp tục cách ly xã ...