• Từ tháng 12 sẽ thu, hủy Chứng minh nhân dân hỏng, bong tróc

    Việc thu, hủy chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc là điểm mới so với quy định trước ...