• Mẹ đi nhận hàng cứu trợ, con ở nhà rơi xuống nước tử vong

    Lúc mẹ chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ, con trai ở nhà không may bị sẩy chân rơi xuống nước tử ...