• 30 ca mắc Covid-19, Chính phủ kêu gọi toàn dân ‘đồng lòng chống dịch’

    Trong 3 ngày, cả nước phát hiện 14 ca mắc Covid-19 mới khiến cuộc chiến chống dịch của Việt Nam ...