• Chim lợn kêu báo hiệu cái chết: Lý giải trên cơ sở khoa học

    Từ xưa tới nay nhiều người vẫn tin rằng hễ có tiếng chim lợn kêu ở chỗ nào thì nơi đó chắc ...