• Giá nông sản hôm nay 9.8: Tư thương Trung Quốc “làm loạn” giá tiêu thế nào?

    Thương lái Trung Quốc sẽ mua tiêu từ doanh nghiệp với số lượng nhỏ để lấy lòng tin, rồi ký hợp ...