• Bí đỏ còn 1.000 đồng/kg, dân bỏ thối rục trên nương

    Giá bí đỏ giảm từ 6.000 đồng/kg xuống chỉ còn 1.000 đồng/kg đã khiến hàng trăm nông dân trồng ...