• Bệnh nhân số 155 tự tin selfie, truyền thông điệp chiến thắng COVID-19

    Từ trong phòng điều trị cách ly COVID –19, nhưng nữ bệnh nhân trẻ tuổi số 155 vẫn lạc quan chụp ...