• Không có hình ảnh

    Rừng giáp ranh Gia Lai – Đắk Lắk đang bị tàn sát

    Vượt khoảng 20km đường rừng từ đường Đông Trường Sơn, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã thâm nhập ...