• Đắk Lắk Lãi 50 triệu đồng/tháng từ trồng rau thủy canh hồi lưu

    Thời gian gần đây, mô hình trồng rau thủy canh hồi lưu của gia đình ông Trần Kim Hội (SN 1965), địa ...