• Nam y, bác sĩ TP Hải Phòng đồng loạt… cạo trọc trước khi vào tâm dịch Đà Nẵng

    Hình ảnh các y bác sĩ trong đoàn chi viện Đà Nẵng cạo trọc trước khi vào tâm dịch đang làm xúc ...