• Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân

    Liễu nhờ Huệ nhiều lần rút của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ, Lai Châu tổng số tiền ...