• Đắk Lắk Người tiếp xúc gần với ca 21 có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2

    Trường hợp này là người cư trú tại Đắk Lắk đã ra Hà Nội dự họp và tiếp xúc gần với ông N.Q.T ...