• Gia Lai bỏ tiền tiếp khách: Chi sai hơn 11 tỷ đồng

    Từ năm 2013 đến 2016, văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Gia Lai đã chi sai số tiền vi phạm lên tới 11 tỷ ...