• Đổi 1 triệu tiền mệnh giá 500 đồng mất 5 triệu

    Gần Tết Nguyên đán, dịch vụ đổi tiền lẻ được chào bán trên nhiều trang mạng xã hội. Mức phí ...