• Trưởng phòng lập chứng từ khống chi sai hơn 233 triệu

    UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) yêu cầu nguyên Trưởng phòng GDĐT huyện phải thu hồi hơn 300 triệu đồng chi ...