• Em trai đánh chết chị gái

    Người em trai bất ngờ dùng gậy đánh chết chị gái. Cả 2 chị em này có vấn đề về tâm thần, không ...