• Trưởng phòng dùng bằng chị gái: Lấy bằng cấp từ xa

    Bà Ngọc Thảo lấy bằng cấp 3 của chị gái làm hồ sơ theo học cử nhân, thạc sĩ theo hệ đào tạo ...

  • Trưởng phòng xinh đẹp dùng bằng chị gái: Thông tin bất ngờ

    Trong gia đình bà Sa không có người em nào tên Thảo. Nơi bà Ái Sa sinh sống cũng chưa từng xác minh lý ...