• ‘Bão số 9 tàn khốc quá!’

    Tin mới nhất về bão số 9, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300 km, cách Quảng Nam 220 km, cách Quảng Ngãi 190 ...